Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja i prodaje

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) szkr Lotos svoje potrošače, koji robu kupuju putem internet sajta www.lotos-kids.rs, obaveštava:

– da se osnovna obeležja proizvoda mogu pronaći na sajtu www.lotos-kids.rs

– da je szkr Lotos sa registrovanim sedištem u Leskovcu, Rade Končara br 6, sa matičnim brojem: 57241365, broj telefona: 016/244 627, broj mobilnog: 063/700 26 31, mejl adresa: lotos.kids@gmail.com

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kupovina preko naše internet prodavnice www.lotos-kids.rs smatra prodajom na daljinu

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.lotos-kids.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji

– da je maloprodajna cena robe naznačena uz svaki artikal

– da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 5000 dinara. Ukoliko je vrednost porudžbine manja od 5000 dinara, cena isporuke će iznositi 278,26 dinara (za iznos robe do 1kg) odnosno prema važećem cenovniku spoljne kurirske službe DExpress

– da kupljene proizvode isporučujemo putem kurirske službe DExpress, na način kako je to definisano na strani NAČIN I USLOVI ISPORUKE.

– da potrošač proizvode koje kupuje putem internet prodavnice www.lotos-kids.rs  može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatom na račun preko uplatnice ili uplatom preko e-bankinga

– da je potrošač prilikom kreiranja porudžbine pritiskom na taster POTVRDI poslao ponudu prodavcu, nakon čega je prodavac obavezan da izvrši telefonsku potvrdu prijema porudžbine. U trenutku prijema potvrde porudžbine kupac preuzima obavezu plaćanja naručene robe i time porudžbina postaje neopoziva. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde porudžbine. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene porudžbine. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama će potrošač biti obavešten prilikom telefonske potvrde porudžbine.

– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom

– da je sajt www.lotos-kids.rs dužan da isporuči proizvode saobrazne ugovoru. Ako isporučeni proizvodi nisu saobrazni ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi www.lotos-kids.rs

– da u slučaju prijema proizvoda potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi proizvod, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti isti u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani REKLAMACIJE

– da u slučaju prijema proizvoda potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetni proizvod, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani POVRAĆAJ SREDSTAVA

– da za proizvode koji su poručeni putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći nastrani REKLAMACIJE

Garancija kvaliteta

SZKR Lotos Lesovac garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac u roku od 14 dana.
Kupac gubi pravo na garanciju nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve prepravke od strane neovlašćenih lica.
Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.
Garancija važi od dana kupovine proizvoda.

Translate »